O etmiyormuş işaretler sizinle bir gelecek görüyorum